Veiligheid
ineosgeel_veiligheid
Op gebied van veiligheid werken we op verschillende vlakken.
 
In de eerste plaats streven we ernaar onze processen veilig te ontwerpen.
Hiervoor worden voor elke nieuwe of gewijzigde installatie de nodige veiligheidsstudies gedaan, zodat alle maatregelen, nodig om de fabriek veilig te opereren, opgenomen zijn in het ontwerp van de installatie.
 
Eens deze installatie er staat, worden op regelmatige tijdstippen testen en inspecties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de installatie in goede toestand blijft en alle veiligheidssystemen blijven werken.  Er worden ook "vervolgstudies" gedaan om te zien of de genomen maatregelen voldoende in aantal zijn en voldoende betrouwbaar zijn.  Rekening houdend met de ervaring die men heeft opgebouwd.
 
Vooraleer we werken starten in onze fabriek, wordt een risico-analyse gedaan om op deze manier ons ervan te verzekeren dat alle voorzorgen vooraf genomen worden om de installatie veilig te stellen om de werken veilig te kunnen uitvoeren.
Om onze mensen te beschermen, gebruiken wij persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals helm, bril, veiligheidsschoenen en brandvertragende kledij.  Voor specifieke werken worden specifieke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals bvb valbeveiliging, gehoorbescherming, aangepaste handschoenen, enz.
 
Onze mensen worden ook regelmatig opgeleid om hun kennis van de installatie op peil te houden, zodat zij alle handelingen op een veilige manier kunnen uitvoeren.
 

Om voorbereid te zijn op noodsituaties beschikt onze organisatie over een team dat opgeleid is om de juiste acties te nemen tijdens een incident.  Deze mensen worden maandelijks getraind door het oefenen van vooropgestelde scenario's.

 
Door op deze verschillende vlakken te werken, willen wij de veiligheid van onze mensen en de omwonenden garanderen.