Alarmen

Op regelmatige basis weerklinken er signalen op onze site :

  • Site alarmen : deze 3  alarmen worden de eerste vrijdag van de maand getest rond 12:30.
- evacuatie alarm
- brand alarm
- alles veilig signaal

 

  • Seveso alarm van de overheid : dit alarm weerklinkt elke eerste donderdag van het kwartaal in de voormiddag.